Zapraszamy wszystkie dzieci do zespołu "MALI SIUMNI"

Próby mamy w każdy czwartek o godz. 19.30

w "Studio 5 Słoneczko" w Justice, IL