top of page
siumni1215-L.jpg

...Hej idom Siumni wiyrśkiym, idom se dolinom.

Hej kozdy Siumny chłopiec, ze Siumnom dziywcynom!

S I U M N I "po Pasterskiyj"

bottom of page