...Hej idom Siumni wiyrśkiym, idom se dolinom.

Hej kozdy Siumny chłopiec, ze Siumnom dziywcynom!

S I U M N I

© 2015 by K. Walkosz-Strzelec.

Proudly created with Wix.com

11041061_1152754334739147_4284648631102181655_n